εφαρμογή

Τράπεζες φορτίου στο σωρό φόρτισης

Σενάρια εφαρμογής αντίστασης

Οι σωροί φόρτισης, γνωστοί και ως σταθμοί φόρτισης ή σημεία φόρτισης, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ευρεία υιοθέτηση και επιτυχία των ηλεκτρικών οχημάτων (EV).Η σημασία τους είναι πολύπλευρη σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής κινητικότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ενεργειακής απόδοσης και της τεχνολογικής προόδου.

Οι τράπεζες φορτίου χρησιμοποιούνται τακτικά για τη δοκιμή και την επικύρωση της απόδοσης της υποδομής φόρτισης.

1. Η τράπεζα φορτίου χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του ηλεκτρικού φορτίου που θα αντιμετωπίσει ένας σωρός φόρτισης κατά τη διαδικασία φόρτισης.
2. Η τράπεζα φορτίου χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή δοκιμών χωρητικότητας σε πασσάλους φόρτισης.
3. Η τράπεζα φορτίου εφαρμόζει προσομοιωμένα φορτία στο σωρό φόρτισης, επιτρέποντας στους μηχανικούς να αξιολογήσουν την απόδοσή του υπό δύσκολες συνθήκες και να εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες.
4. Οι τράπεζες φορτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες ή οι χαμηλές τάσεις, για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο σωρός φόρτισης ανταποκρίνεται σε διαφορετικά σενάρια.
5. Οι τράπεζες φορτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας των χαρακτηριστικών ασφαλείας των πασσάλων φόρτισης υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Χρήσεις/Λειτουργίες & Εικόνες για Αντιστάσεις στο Πεδίο

dtrfgd
R
R (1)

Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-06-2023