εφαρμογή

Τράπεζες Φορτίου σε Δοκιμές Γεννητριών

Σενάρια εφαρμογής αντίστασης

Η πιο κοινή εφαρμογή των τραπεζών φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος είναι στις γεννήτριες, που περιλαμβάνει κυρίως τη δοκιμή, τη συντήρηση και την επικύρωση της απόδοσης των συστημάτων γεννήτριας.

1. Δοκιμή φορτίου.Με τη σύνδεση μιας τράπεζας φορτίου, είναι δυνατό να προσομοιωθούν οι συνθήκες φορτίου που θα βιώσει μια γεννήτρια στην πραγματική λειτουργία, επικυρώνοντας την ικανότητά της να παρέχει σταθερή ισχύ και αξιολογώντας την απόδοση, την απόδοση και τη σταθερότητα.
2. Δοκιμή χωρητικότητας.Οι τράπεζες φορτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δοκιμή χωρητικότητας για τον προσδιορισμό της απόδοσης της γεννήτριας υπό το ονομαστικό της φορτίο.Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα για να διασφαλιστεί ότι η γεννήτρια μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σχεδιασμού.
3. Δοκιμή ρύθμισης τάσης και ευστάθειας.Οι τράπεζες φορτίου χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή της ικανότητας ρύθμισης τάσης των γεννητριών, διασφαλίζοντας ότι η τάση παραμένει εντός καθορισμένων ορίων κατά τις αλλαγές φορτίου.Επιπλέον, μπορεί να αξιολογηθεί η ευστάθεια κάτω από ποικίλα φορτία.
4. Αξιολόγηση Επιδόσεων Γεννήτριας.Η σύνδεση μιας τράπεζας φορτίου επιτρέπει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της απόδοσης της γεννήτριας, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών για το χρόνο απόκρισης, τις διακυμάνσεις τάσης, τη σταθερότητα συχνότητας και άλλες παραμέτρους.
5. Δοκιμή ενοποίησης συστήματος ισχύος:Οι τράπεζες φορτίου χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές ολοκλήρωσης του συστήματος ισχύος, διασφαλίζοντας την αρμονική λειτουργία μεταξύ της γεννήτριας και άλλων εξαρτημάτων του συστήματος ισχύος.Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της συνέπειας και της αξιοπιστίας σε ολόκληρο το σύστημα ισχύος.
6. Δοκιμή σταθερότητας.Οι τράπεζες φορτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή ευστάθειας, την αξιολόγηση της ευστάθειας της γεννήτριας υπό αλλαγές φορτίου και συνθήκες έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε πραγματικές εφαρμογές.
7. Συντήρηση και Διάγνωση Βλαβών.Οι τράπεζες φορτίου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συντήρηση και τη διάγνωση σφαλμάτων των συστημάτων γεννήτριας.Με την προσομοίωση φορτίων, πιθανά ζητήματα εντός του συστήματος γεννήτριας μπορούν να ανιχνευθούν και να διαγνωστούν σε εργαστηριακό περιβάλλον, επιτρέποντας τον προληπτικό εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων.

Η ZENITHSUN μπορεί να παρέχει Resistive Load Banks, Resistive-Reactive Load Banks, ακόμη και Resistive-Reactive-Capacitive load banks σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες δοκιμών και τον προϋπολογισμό των πελατών, από λίγα κιλά-βατ έως 5 MW, από συστοιχία φορτίου ψύξης με πίεση αέρα έως υδρόψυκτο τράπεζες φορτίων......

Χρήσεις/Λειτουργίες & Εικόνες για Αντιστάσεις στο Πεδίο

dstrdtg
dstrdtg

Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-06-2023