εφαρμογή

Τράπεζες Φορτίου σε Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) μετατροπείς

Σενάρια εφαρμογής αντίστασης

Παρόμοια με την εφαρμογή στις γεννήτριες, οι τράπεζες φορτίου έχουν ορισμένες βασικές εφαρμογές στους φωτοβολταϊκούς μετατροπείς.

1. Δοκιμή ισχύος.
Οι τράπεζες φορτίου χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή δοκιμών ισχύος των φωτοβολταϊκών μετατροπέων για να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να μετατρέπουν αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια σε εναλλασσόμενο ρεύμα υπό διαφορετικές συνθήκες ακτινοβολίας.Αυτό βοηθά στην εκτίμηση της πραγματικής ισχύος εξόδου του μετατροπέα.

2. Δοκιμή σταθερότητας φορτίου.
Οι τράπεζες φορτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή της ευστάθειας των φωτοβολταϊκών μετατροπέων υπό διαφορετικές συνθήκες φορτίου.Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σταθερότητας τάσης και συχνότητας του μετατροπέα κατά τις αλλαγές φορτίου.

3. Έλεγχος ρύθμισης ρεύματος και τάσης.
Οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς πρέπει να παρέχουν σταθερό ρεύμα και τάση εξόδου κάτω από διαφορετικές συνθήκες εισόδου.Η εφαρμογή τραπεζών φορτίου επιτρέπει στους δοκιμαστές να αξιολογούν την ικανότητα του μετατροπέα να ρυθμίζει το ρεύμα και την τάση, διασφαλίζοντας ότι πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις.

4. Δοκιμή προστασίας από βραχυκύκλωμα.
Οι τράπεζες φορτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της λειτουργικότητας προστασίας από βραχυκύκλωμα των φωτοβολταϊκών μετατροπέων.Με την προσομοίωση των συνθηκών βραχυκυκλώματος, μπορεί να επαληθευτεί εάν ο μετατροπέας μπορεί να αποσυνδέσει γρήγορα το κύκλωμα για να προστατεύσει το σύστημα από πιθανή ζημιά.

5. Δοκιμή Συντήρησης.
Οι τράπεζες φορτίου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη δοκιμή συντήρησης των φωτοβολταϊκών μετατροπέων.Με την προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών φορτίου, βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και διευκολύνουν την προληπτική συντήρηση.

6. Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών.
Οι τράπεζες φορτίου μπορούν να προσομοιώσουν τις διακυμάνσεις φορτίου που μπορεί να συναντήσουν οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς σε πραγματικές εφαρμογές, παρέχοντας ένα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον δοκιμών για να διασφαλιστεί ότι ο μετατροπέας λειτουργεί σταθερά υπό διάφορες συνθήκες.

7. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας.
Με τη σύνδεση μιας τράπεζας φορτίου, είναι δυνατή η προσομοίωση διαφορετικών συνθηκών φορτίου, επιτρέποντας την αξιολόγηση της απόδοσης του μετατροπέα.Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της ενεργειακής απόδοσης του μετατροπέα σε πραγματικές εφαρμογές.

Λόγω του ότι η πλευρά εισόδου των φωτοβολταϊκών μετατροπέων συνδέεται συνήθως με μια πηγή ισχύος συνεχούς ρεύματος, όπως μια φωτοβολταϊκή συστοιχία, που παράγει συνεχές ρεύμα (DC), η τράπεζα φορτίου AC δεν είναι κατάλληλη για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς, είναι πιο συνηθισμένη η χρήση συστοιχιών φορτίου DC για Φ/Β μετατροπείς.

Η ZENITHSUN μπορεί να παρέχει τράπεζες φορτίου συνεχούς ρεύματος με 3kW έως 5MW, 0,1A έως 15KA και 1VDC έως 10KV, μπορούν να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές απαιτήσεις του χρήστη.

Χρήσεις/Λειτουργίες & Εικόνες για Αντιστάσεις στο Πεδίο

OIP-C (1)
Dj7KhXBU0AAVfPm-2-e1578067326503-1200x600-1200x600
RC (2)
OIP-C
RC (1)
Solar-Panel-Inverter-1536x1025
RC (3)
RC

Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-06-2023