εφαρμογή

Τράπεζες Φορτίου στον Τομέα Υγείας

Σενάρια εφαρμογής αντίστασης

Οι Τράπεζες Φορτίου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον τομέα της Υγείας.Μερικές από τις βασικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:
1.Εκτέλεση εφεδρικών δοκιμών ισχύος νοσοκομείου.Η χρήση τράπεζας φορτίου για τακτικές δοκιμές θα διασφαλίσει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το σύστημα αναμονής μπορεί να αναλάβει το πλήρες φορτίο σε 10 έως 15 δευτερόλεπτα από την εκκίνηση της γεννήτριας.
2. Βοηθήστε στην αφύγρανση της γεννήτριας.Η λειτουργία μιας γεννήτριας με πλήρες φορτίο βοηθά στην αποφυγή της «υγρής στοίβαξης» όπου η απόδοση του κινητήρα διακυβεύεται από το άκαυστο καύσιμο, το λιπαντικό και τη συμπύκνωση που προκαλείται από ελαφρύ φορτίο στον εναλλάκτη και χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα και καυσαέρια.Απαιτείται μια ωμική τράπεζα φορτίου.
3. Η χρήση τράπεζας φορτίου για την προσομοίωση της πραγματικής ζήτησης θα αποδείξει εάν τα χειριστήρια και οι πίνακες διακοπτών λειτουργούν όπως αναμένεται σε πραγματικές συνθήκες.
Η δοκιμή φορτίου της συνολικής ζήτησης θα διασφαλίσει ότι μπορούν να παρακολουθούνται τυχόν αλλαγές στο προφίλ ισχύος του κτιρίου ή της διαδικασίας – όπως αλλαγή ή αναβάθμιση στο A/C ή στη θέρμανση, στους ανελκυστήρες ή σε άλλα μηχανήματα ή μια αλλαγή στην ίδια τη γεννήτρια ( π.χ. καύσιμο, ροή αέρα, ακουστική ή αλλαγή στην εξάτμιση).
4. Η τακτική εκφόρτιση του UPS με χρήση τράπεζας φορτίου DC θα διασφαλίσει ότι μπορεί να διατηρηθεί στην πλήρως φορτισμένη του κατάσταση για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Χρήσεις/Λειτουργίες & Εικόνες για Αντιστάσεις στο Πεδίο

υγειονομική περίθαλψη 1
R

Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-06-2023